Problemløsning

Det er lettere at løse problemer, når man ser dem og hinanden i øjnene samtidig. En problemløsningsevent kan være et bestyrelsesmøde eller en strategidag med afdelingen. Et “problem” skal ikke nødvendigvis tages så bogstaveligt – denne type event er der, hvor deltagerne i fællesskab finder løsningen på en udfordring. Denne udfordring kan være direkte eller indirekte.

Direkte problemløsning kan være spørgsmålet om, hvordan man takler en ny konkurrent i markedet eller flytningen af firmaet til en ny adresse. På denne type events er det vigtigt, at deltagerne får mulighed for at få luft for deres egen version af opgaven og at de kan være med til at forme løsningen.

Indirekte problemløsning kan f.eks. være klimaudfordringen eller hjælp til mindrebemidlede i fremmede lande. Her kan det være, at dem, der er direkte berørt af udfordringen ikke selv deltager i eventen, men at eventen derimod samler deltagere, der har evner og ressourcer til at finde en løsning på problemet. I disse tilfælde er det vigtigt at deltagerne er enige om problemformuleringen og at de oplever, at deres kompetencer og viden bliver inddraget i løsningen.