Beslutning

Beslutninger, der er taget i fællesskab er lettere at føre ud i livet. Det betyder at beslutningsevents skal designes, så deltagerne kan bruge resultaterne fra det forgående arbejde med at definere problemstillingen og udvælge løsningsmodellerne.

Beslutningsevents kan være afdelingsmødet, hvor en arbejdsgruppe præsenterer deres løsningsforslag til den nye indretning af kontoret. Internationale topmøder som FN’s COP er en anden type beslutningsevent, men principperne i eventdesign og design af deltagerrejsen er den samme.