Hybride events

Hybrid-events er de events, hvor nogle deltagere er fysisk tilstede og andre deltager gennem en online-løsning. Netop denne kombination af de to mødeformater stiller ekstra krav til eventplanlæggeren, da der skal designes en deltagerrejse for hver type deltagere.