Afslutning

Afrundingen og afslutningen på din event skal du bruge til at forankre deltageres oplevelser undervejs. Design afslutningen, så du hjælper deltagerne med at holde fast i oplevelserne, diskussionerne og læringen fra eventen. Med en opsummering og en afsluttende oplevelse, der binder hele eventen sammen giver deltagerne en oplevelse de vil huske og som vil minde dem om hele eventen.

At “tænde lyset og åbne døren” er en rå og kold afslutning på en event, hvor man er blevet opslugt og har indlevet sig. Ligesom du designede ankomsten og åbningen af din event så er det vigtigt, at bringe deltagerne ud af eventen og tilbage til deres dagligdag.

Det skal du overveje:

  • Hvad er formålet med din event?
  • Hvad er udbyttet ved at deltage?
  • Hvordan oplever målgruppen dit brand efter eventen?